Dlaczego pellet drzewny?

JEDNA Z NAJWYŻSZYCH KALORYCZNOŚCI

Pellet DOMINOWOOD posiada jedną z najwyższych kaloryczności wśród pelletów dostępnych na rynku - do 53 kWh/kg (ostateczne parametry są uzależnione od efektywności pracy urządzenia grzewczego)

DO 30% WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Innowacyjna metoda produkcji pelletu DOMINOWOOD poprzez zastosowanie odpowiednich modyfikatorów spalania powoduje, iż zużycie pelletu spada nawet do 30%* w stosunku pelletów standardowych. (ostateczne parametry są uzależnione od efektywności pracy urządzenia grzewczego)

CO2 NEUTRALNE

Innowacyjna metoda produkcji pelletu DOMINOWOOD poprzez zastosowanie odpowiednich modyfikatorów spalania optymalizuje proces spalania pelletu w urządzeniach grzewczych ograniczając do minimalnego poziomu emisję do atmosfery substancji szkodliwych.
Emisja CO2 do atmosfery w procesie spalania pelletu uznawana jest za zerową.

Pellet drzewny jest jednym z najczystszych odnawialnych paliw na świecie.
Stosując ogrzewanie na pellet drzewny przyczyniasz się do ograniczania emisji CO2 do atmosfery i tym samym bierzesz czynny udział w ratowaniu naszej planety.

1 Paleta Pelletu Dominwood (990 KG) odpowiada: *

923

kg węgla

630

litrów oleju opałowego

754

m3 gazu ziemnego

976

litrów gazu LPG

* Zastosowanie odpowiednich modyfikatorów spalania powoduje, iż zużycie pelletu DOMINOWOOD jest mniejsze nawet do 30% w stosunku pelletów standardowych. Ostateczne parametry są uzależnione od efektywności pracy urządzenia grzewczego.

NISKA ZAWARTOŚĆ POPIOŁU

W trakcie procesu spalania pelletu drzewnego powstaje najmniejsza ilość popiołu w stosunku do pozostałych paliw stałych typu węgiel, koks, miał. Innowacyjny pellet DOMINOWOOD z dodatkiem modyfikatorów spalania ogranicza również ilość powstającej sadzy poprzez co używanie kotłów na pellet staje się praktycznie bezobsługowe i ogranicza się tylko do opróżnienia pojemnika na popiół niekiedy tylko raz w roku.

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Pellet drzewny jest jednym z najczystszych odnawialnych paliw na świecie. Stosując pellet DOMINOWOOD przyczyniasz się do ograniczania emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

EKOLOGICZNE OPAKOWANIE

Pellet drzewny DOMINOWOOD jest sprzedawany w opakowaniach z materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane do wytwarzania wyrobów foliowych poprzez pozyskiwanie regranulatów. Ponowne użycie artykułów wykonanych z folii pozwala na redukcję ilości odpadów w gospodarce. Zamiast na śmietnisko trafiają one do ponownego użytkowania.

Stosując pellet drzewny przyczyniasz się do ograniczania emisji substancji szkodliwych do atmosfery, ale tylko wówczas gdy świadomie dbasz o przeznaczenie opakowań po pellecie do ponownego wykorzystania tzw. recyklingu.