Zgłoś naruszenie

W dniu 23 października 2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej.

Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. W dyrektywie 2019/1937 ustanawia się zasady i procedury dotyczące ochrony „sygnalistów”, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w kontekście związanym z pracą na temat naruszeń prawa UE.

Wykonując obowiązki wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, ustaliliśmy oraz wprowadziliśmy regulamin zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa w firmie DOMINOECOFUEL Urszula Domin.

Informacje na temat naruszeń prawa Unii Europejskiej w zakresie objętym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w firmie DOMINOECOFUEL Urszula Domin. można zgłaszać:

  • pisemnie na adres: DOMINOECOFUEL Urszula Domin., ul. Fabryczna 7/14, 16-020 Czarna Białostocka
  • elektroniczne na adres: sygnal@dominoecofuel.pl

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia naruszenia prawa UE